Γενικοί Όροι

Ι. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.biblioupoli.com  είναι ο Δικτυακός τόπος και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»)  έκθεσης και διάθεσης βιβλίων , σχολικών ειδών, ειδών γραφείου , είδη δώρων, σχολικές τσάντες και λοιπά παρεμφερή είδη σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του  μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην ομόρρυθμη εταιρεία  με την επωνυμία «Γ.Μ. ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ », που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής , οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 44, Τ.Κ. 12132, Ελλάδα, (ΑΦΜ: 999793339 /Δ.Ο.Υ Περιστερίου /Αρ. Γ.Ε.Μ.Η: 004626501000) (εφεξής «ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ» ή η «Εταιρεία»).

Η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος εφαρμόζει ως αναπόσπαστο τμήμα λειτουργίας της τους Γενικούς Όρους Χρήσης Δικτυακού Τόπου, τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών Ηλεκτρονικού Καταστήματος, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies  (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), με τους οποίους καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις περιήγησης και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου και του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ μας για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Πριν την είσοδο σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής, ή/και της εγγραφής σας στην υπηρεσία newsletter, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Αν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του Δικτυακού μας Τόπου και να μην καταχωρήσετε προσωπικά σας δεδομένα. Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου και οποιαδήποτε συναλλαγή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και σε περίπτωση εγγραφής σας ως μέλος/φυσικό πρόσωπο δηλώνεται υπεύθυνα ότι είστε  άτομο άνω των 18 ετών.

Η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να ανανεώνει ή/και να διακόπτει μονομερώς, του παρόντες Όρους Χρήσης, τις τιμές και περιγραφές των προϊόντων, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Οποιαδήποτε αλλαγή στους παρόντες Όρους Χρήσης θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης στον παρόντα Δικτυακό Τόπο και το σύνολο των χρηστών του θα ενημερώνεται μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί.  Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μετά από οποιαδήποτε αλλαγή, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

 

ΙΙ.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

1. Παροχή Γενικών Πληροφοριών: Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα Δικτυακό τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα/ υπηρεσίες, εκτός αν υφίστανται τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για την ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ.

2Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου: Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένωνγραφικών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ ή/και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνισή και έκθεση των ανωτέρω στον Δικτυακό Τόπο/Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

3. Εγγραφή σε Newsletter: Η εγγραφή στην υπηρεσία newsletter είναι δυνατή σε οποιονδήποτε, επισκέπτη ή μέλος του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο του δικτυακού μας τόπου. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ακολουθεί η διαδικασία διπλής επιβεβαίωσης (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ελέγχετε την αλληλογραφία σας (και το spam folder, μια και είναι πιθανό τα μηνύματα μας να αποθηκεύονται εκεί). 

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα. Η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ αποθηκεύει μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου και δεν αποκαλύπτει τα δεδομένα αυτά σε τρίτους. Η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ, αν και καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση των newsletters, δεν ευθύνεται αν δεν παραδοθούν στον προορισμό τους ή αποθηκευτούν ως spam mails. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χρήση τους για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Η ανάκληση μπορεί να γίνει μέσω συνδέσμου στα ίδια τα ενημερωτικά δελτία ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του δικτυακού μας τόπου.

4.  Cookies: Το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies τοποθετούνται στον υπολογιστή ή σε άλλες συσκευές (smartphone, tablet κλπ.) του χρήστη κατά την περιήγησή του στο δικτυακό μας τόπο, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να διευκολύνει την πρόσβασή των χρηστών σε αυτή και να συλλέγει δεδομένα για την ασφάλεια και τη βελτίωση του περιεχομένου της. 

 

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1.1 Διαδικασία Εγγραφής: Εφόσον δεν επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά των προϊόντων μας ως επισκέπτης, σας δίνετε η δυνατότητα εγγραφής ως Μέλος του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, με την εισαγωγή στα αντίστοιχα πεδία του δικτυακού μας τόπου των εξής στοιχείων: Όνομα , Επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), η οποία θα αποτελεί στο εξής τον προσωπικό σας κωδικό εισόδου (username) και ενός προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password).

Εφόσον πληροίτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορείτε να εγγραφείτε ως «Πελάτης Χονδρικής», οπότε και θα τύχετε των σχετικών εκπτώσεων βάσει της Ειδικής Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας μας. Για την εγγραφή σας ως «Πελάτης Χονδρικής», εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να εισάγετε και τα εξής στοιχεία: (α) Πλήρης Επωνυμία επιχείρησης, (β) Α.Φ.Μ, (γ) Δ.Ο.Υ. και (δ) Δραστηριότητα/Επάγγελμα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας.

Μετά την καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων και την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας ακολουθεί η διαδικασία διπλής επιβεβαίωσης (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ελέγχετε την αλληλογραφία σας (και το spam folder, μια και είναι πιθανό τα μηνύματα μας να αποθηκεύονται εκεί). Μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής σας ως ανωτέρω, γίνεστε Μέλος στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα  και σας ανοίγουμε δικό σας λογαριασμό Μέλους. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Φέρετε εσείς την ευθύνη για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στην Εταιρεία και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

Με την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχετε τη δυνατότητα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή μέλους με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση. Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, ή μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από την Εταιρεία, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από την Εταιρεία μας μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένο Μέλος του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την εταιρεία μας.

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω ενεργειών και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας. Τα στοιχεία που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας ως Μέλος, πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, το Μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία την Εταιρεία ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή.

Μετά την επιτυχή εγγραφή, κάθε Μέλος μπορεί να συνδεθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα καταχωρώντας μόνο κωδικό εισόδου (email) και προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Οι ανωτέρω πληροφορίες παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του, μπορεί να το πράξει αποστέλλοντας email στη διεύθυνση order@biblioupoli.gr, προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

1.2. Διαδικασία Υποβολής Παραγγελίας: Για την εκτέλεση της παραγγελίας σας, θα πρέπει να εισάγετε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία στο Καλάθι Αγορών. Ειδικότερα, εφόσον επιθυμείτε την έκδοση: (i) «Απόδειξης», θα χρειαστεί να εισάγετε τα εξής προσωπικά σας στοιχεία: (α) Ονοματεπώνυμο, (β) πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης χρέωσης (Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Νομός, Χώρα), (γ) πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης αποστολής (Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Νομός, Χώρα), εφόσον τα στοιχεία αυτά διαφέρουν από τα στοιχεία της διεύθυνσης χρέωσης και  (δ) τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό).

(ii) «Τιμολογίου», θα χρειαστεί να εισάγετε τα εξής στοιχεία: (α) Πλήρης Επωνυμία Επιχείρησης, (β) Α.Φ.Μ. (γ) Δ.Ο.Υ. (δ) Επάγγελμα (ε) πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης έδρας επιχείρησης (Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Νομός, Χώρα), (στ) πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης αποστολής (Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Νομός, Χώρα), εφόσον τα στοιχεία αυτά διαφέρουν από τα στοιχεία της διεύθυνσης χρέωσης και  (δ) τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό). Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως Μέλος, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την διαδικασία υποβολής παραγγελίας πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, υποχρεούστε να ενημερώσετε άμεσα για τα νέα σας στοιχεία την Εταιρεία ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή.

1.3. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων: Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ.

 

2. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1 Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

2.2 Η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή της παραλαβής του, έχετε το δικαίωμα: (α) να ζητήσετε την αντικατάσταση του με άλλο ή (β) να υπαναχωρήσετε ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ». Η προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερών ξεκινάει από την επόμενη της παραλαβής  του προϊόντος και σε κάθε περίπτωση εντός αυτής θα πρέπει να μας έχετε επιστρέψει το προϊόν. Μετά το πέρας των ανωτέρω δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του, θεωρείται ότι το προϊόν παρελήφθη σε άριστη κατάσταση και η Εταιρεία δεν θα αποδέχεται την επιστροφή και αντικατάστασή του.

Ως ελαττωματικό προϊόν θεωρείται μόνον το προϊόν/βιβλίο το οποίο είναι κακέκτυπο καθώς και  το προϊόν που δεν τηρεί τις προδιαγραφές παραγωγής και συσκευασίας. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ακατάλληλο ή/και ελαττωματικό το βιβλίο, το οποίο αποκλίνει από τις αναρτημένες στον δικτυακό τόπο φωτογραφίες, που οφείλονται σε διαφοροποιήσεις λόγω του διαφορετικού φωτισμού, εμφάνισης, ανάρτησης, ανάλυσης της φωτογραφίας, προβολής στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτύπωσης των φωτογραφιών.

Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρείας παύουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή το προϊόν το οποίο επιστρέφεται φέρει βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του, ή από στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Θα πρέπει να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων σας, η δε προθεσμία αυτή ξεκινάει από την επόμενη της παραλαβής και σε κάθε περίπτωση εντός αυτής θα πρέπει να μας έχετε επιστρέψει το προϊόν.

Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν την Εταιρεία, εφόσον η επιστροφή γίνει με την εταιρεία ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε, η οποία παρέδωσε την παραγγελία. Μετά την παραλαβή του ελαττωματικού προϊόντος και το πέρας του ελέγχου αρτιότητας της κατάστασης του, η Εταιρεία θα αποστείλει στον πελάτη το προϊόν αντικατάστασης, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Σε περίπτωση που το ελαττωματικό προϊόν επιστραφεί στην Εταιρεία κατεστραμμένο ή ελλιπές, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση του προϊόντος, δύναται δε να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής αυτής έναντι του πελάτη.

2.3 Εάν η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ έχει εκτελέσει λάθος την παραγγελία σας (λάθος προϊόν, τίμημα κτλ.), οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα στα 210-5728866, 210-5735737 ή να στείλετε email στο order@biblioupoli.gr.

2.4 Σε περίπτωση απώλειας του προϊόντος, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει για την αγορά του.

2.5 Σας ενημερώνουμε επιπλέον ότι ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων βαρύνει την Εταιρεία μέχρι εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζετε εσείς ως αρμόδιο να παραλάβει τα προϊόντα για λογαριασμό σας (διάφορο του μεταφορέα) έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών, οπότε και ο κίνδυνος αυτός μετατίθεται σε εσάς. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται σε εσάς από την παράδοση των αγορασθέντων προϊόντων σας στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από εσάς να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την Εταιρεία, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας έναντι του μεταφορέα.

2.6. Περιορισμός Εγγυήσεων – Ευθύνης: HΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, για το λόγο αυτό έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου: (α) ο δικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το ηλεκτρονικό κατάστημά μας τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, ωστόσο η Εταιρεία δεν παρέχει σχετικές εγγυήσεις για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης σας από πληροφορίες που το ηλεκτρονικό κατάστημα ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου.

Η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ ουδεμία εγγύηση παρέχει: (α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των προϊόντων του αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς το προορίζετε και (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του. Επιπλέον, η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους καθώς και για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία διαθεσιμότητας αυτών. Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα προϊόντα της παραγγελίας είναι συναφή, και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

 Η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα τρίτων τα οποία παραλαμβάνεται ως δώρο.

Η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου (λ.χ. πληροφορίες, τίτλους, φωτογραφίες, απεικονίσεις), που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ. δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλήψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις της Εταιρείας ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (γ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

Η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών του ή/και την λειτουργία του οριστικά ή προσωρινά χωρίς αν υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

Ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. HΕταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών. Επιπλέον, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη διαθεσιμότητα των δικτυακών αυτών τόπων, της πολιτικής τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους. 

HΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη γι’ αυτά. Η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά της Εταιρείας. Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν η Εταιρεία συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί η Εταιρεία να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το μέλος οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους.

 

3. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ/ΜΕΛΟΥΣ

3.1 Κάθε Χρήστης/Μέλος του Δικτυακού μας Τόπου/Ηλεκτρονικού Καταστήματος, απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τον Δικτυακό τόπο και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό,  δυσφημιστικό, ανήθικο,  χυδαίο,  άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

3.2 Κάθε Χρήστης/Μέλος του Δικτυακού μας Τόπου/Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Δικτυακού τόπου και Ηλεκτρονικού καταστήματος και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

3.3 Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας, των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων Χρηστών/Μελών/καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/μελών/καταναλωτών του παρόντος Δικτυακού τόπου/Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Επιπλέον απαγορεύεται:

  1. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Δικτυακού τόπου και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε.
  2. Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα.
  3. Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα από τα Μέλη του. 
  4. Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας λογισμικού ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ.) του Δικτυακού τόπου.

 

4.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

4.1 Η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, είναι ασφαλείς και απόρρητες με τα μέτρα που έχουμε λάβει για να εξασφαλίσουμε το απόρρητο των δεδομένων και των συναλλαγών.

4.2. Κωδικοί Ασφαλείας: Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι ο κωδικός εισόδου (email) και ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι παρέχουν κάθε φορά που τους καταχωρείτε, πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία με ασφάλεια. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή και όσο συχνά επιθυμείτε να μεταβάλλετε τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών σας είστε εσείς. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής τους θα πρέπει να προβείτε σε άμεση ειδοποίησή μας, αλλιώς η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για την χρήση τους από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Σας συνιστούμε για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιώντας για τη δημιουργία του γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.

4.3. Απόρρητο Συναλλαγών: Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος είναι εμπιστευτικές και η  ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών π.χ. για την εκτέλεση της παραγγελίας σας,για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας κτλ..

Η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ δεν αποκαλύπτει στοιχεία πελατών και συναλλαγών, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από διάταξη νόμου, δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που διαβιβάζετε  στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

4.4. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τόσο κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όσο και κατά τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, την επεξεργασία που τυγχάνουν από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα  και τους σκοπούς αυτής, τους αποδέκτες αυτών και άλλων συναφών πληροφοριών που αφορούν στην προστασία και στην ασφάλειά τους, παρακαλούμε όπως προβείτε στο σχετικό σύνδεσμο (τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ) προκειμένου να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους σχετικούς αυτούς όρους.

 

5.   ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.1 Το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την Εταιρεία και η Ελληνική Νομοθεσία καθοδηγεί την χρήση του και την ερμηνεία του. Αν ο χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τους νόμους της χώρας αυτής.

5.2 Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις και υπέχουν θέση πληροφόρησης του άρθρου 3β του Ν. 2251/1994.Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, η ακυρότητα αυτή δεν θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

5.3 Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Εταιρείας στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα  δικαίωμά της.

5.4 Στην ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν από τις συναλλαγές τους μαζί μας. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε πλήρως τα τυχόν ζητήματα που τυχόν προκύπτουν και θεωρείτε ότι σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμα σας από τις μεταξύ μας συναλλαγές προσβάλλεται, μπορείτε να επιδιώξετε την επίλυση τυχόν διαφορών καταφεύγοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013. Στην ΗΕΔ μπορείτε να υποβάλλετε προς επίλυση κάθε διαφορά τη οποία τυχόν έχετε. Εθνικό σημείο επαφής για την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (Λ.Αλεξάνδρας 144 11471 Αθήνα, τηλ. 210 6460862, www.eccgreece.gr – info@eccgreece.gr), πληροφορίες για το οποίο και για την επίλυση διαφορών μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση ec.europa.eu/odr. Εναλλακτικά, προτείνεται η λύση του εξωδικαστικού συμβιβασμού, οπότε ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης και επίλυσης διαφορών, όπως η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλατεία Κάνιγγος 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr), ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, 117 71 Αθήνα, www.synigoroskatanaloti.gr), καθώς και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών στις κατά τόπους Νομαρχίες. Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα το δικαίωμα προσφυγής στα τακτικά δικαστήρια που αμφότερα τα μέρη έχουν, εφόσον αυτός κρίνεται προσφορότερος.Ειδικότερα, κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών.

5.5 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία, μπορείτε, πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή συναλλαγής στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να επικοινωνήσετε μαζί μας, στα 210-5728866, 210-5735737 ή να στείλετε email στο order@biblioupoli.gr.