Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συνοπτικά

Στη ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία και ασφάλεια της ιδιωτικότητας σας κατά την περιήγηση και χρήση του www.biblioupoli.com (εφεξής καλούμενο «Hλεκτρονικό Kατάστημα» ή «δικτυακός τόπος»). Για το λόγο αυτό, εφαρμόζουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής καλούμενη «Πολιτική»), η οποία είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία.

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο - επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών - φυσικό πρόσωπο. Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Στην παρούσα Πολιτική θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, στο σκοπό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, την προστασία τους, αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων αυτών. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, αποδέχεστε τους ανανεωμένους Όρους Χρήσης, τμήμα των οποίων αποτελεί η παρούσα Πολιτική.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι η ελληνική ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Μ. ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου  αριθμός 44, Τ.Κ. 12132 , Ελλάδα, (Α.Φ.Μ.: 999793339 /Δ.Ο.Υ.: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ /Αρ. Γ.Ε.Μ.Η: 004626501000) (εφεξής «ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ» ή η «Εταιρεία»).

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ, σε συμμόρφωση με τις επιταγές της εσωτερικής έννομης τάξης και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγει μόνο εκείνα τα δεδομένα, τα οποία είναι αναγκαία και κατάλληλα για τους καθορισμένους στην παρούσα Πολιτική σκοπούς επεξεργασίας, διατηρώντας τα επικαιροποιημένα και ακριβή.

Για την επίσκεψη σας στο δικτυακό τόπο δεν είναι απαραίτητη η παροχή οποιουδήποτε προσωπικού σας δεδομένου. Σε αρκετές όμως περιπτώσεις, κατά την πλοήγησή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, και κυρίως για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας προϊόντων, την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletters ή ως Χρήστης, τη συμμετοχή σας σε διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες, είναι απαραίτητη η συλλογή ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων είτε απευθείας από εσάς είτε από τρίτους είτε με αυτοματοποιημένα μέσα. Ειδικότερα, συγκεντρώνουμε τις συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

i. Δεδομένα κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη: που είναι ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)  που αποτελεί το username και κωδικό πρόσβασης (login password)   , το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο .

ii. Δεδομένα Ταυτότητας που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας ή προαιρετικά στο στάδιο εγγραφής σας ως Χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος,  τα οποία περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και τον Α.Φ.Μ. σε περίπτωση επιχείρησης.

iii. Δεδομένα Επικοινωνίας που μας χορηγείτε τόσο υποχρεωτικά, όσο και προαιρετικά όπως π.χ. κατά την υποβολή παραγγελίας ή το άνοιγμα Λογαριασμού ή στα πλαίσια της λήψης εμπορικής επικοινωνίας από την Εταιρεία μας, τα οποία περιλαμβάνουν τη διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση παράδοσης, και τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό).

iv. Δεδομένα Οικονομικά που μας χορηγείτε υποχρεωτικά κατά την υποβολή της παραγγελίας (π.χ. τραπεζικό λογαριασμό κτλ.), επιστροφές χρημάτων κτλ.

v. Δεδομένα Συναλλαγής που συλλέγουμε κατά την αγορά σας ή χρήση των υπηρεσιών μας π.χ. είδος αγοράς, τη συχνότητα αγοράς, τα πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης χρέωσης (Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Νομός, Χώρα), τα πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης αποστολής (Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Νομός, Χώρα), εφόσον τα στοιχεία αυτά διαφέρουν από τα στοιχεία της διεύθυνσης χρέωσης, χρόνος αγοράς, υπαναχώρηση, παράπονά, ιστορικό αγορών, καλάθι αγορών σας κτλ.

vi. Δεδομένα που συλλέγονται από τη χρήση cookies, όπως στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας ή άλλων ιστοσελίδων που περιηγηθήκατε πριν από εμάς (βλ. Πολιτική Cookies).

vii.. Τεχνικά πληροφορίες, σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σαςκτλ.

Ειδικότερα, συλλέγουμε απευθείας από εσάς τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα:

 • Κατά το άνοιγμα του Λογαριασμού σας ως εγγεγραμμένος Χρήστης, μας χορηγείτε υποχρεωτικά το email σας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο.
 • Κατά την υποβολή παραγγελίας, είτε αυτή είναι ηλεκτρονική είτε τηλεφωνική, μας χορηγείτε υποχρεωτικά την πλήρη διεύθυνση χρέωσης (Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Νομός, Χώρα), καθώς και την πλήρη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, σε περίπτωση που διαφέρει από τη διεύθυνση χρέωσης, το τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό) και τα στοιχεία πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα κτλ.). Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος έκδοσης τιμολογίου, μας χορηγείτε πέραν των ως άνω στοιχείων, υποχρεωτικά την πλήρη επωνυμία της επιχείρησης σας, τον Α.Φ.Μ. σας, την δραστηριότητα σας και το αντικείμενο της δραστηριότητας σας (επάγγελμα). Σε περίπτωση υποβολής παραγγελίας για λογαριασμό νομικού προσώπου, πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του υπεύθυνου επικοινωνίας.
 • Κατά την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας (υπηρεσία Newsletter) τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για τη λήψη προσφορών και ενημερωτικών δελτίων.
 • Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας του δικτυακού τόπου, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας (πέραν των περιπτώσεων της τηλεφωνικής παραγγελίας) συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά περίπτωση.

Ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα και πληροφορίες για εσάς, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από κάποιον τρίτο φίλο σας, ο οποίος σας δήλωσε προκειμένου να λάβετε από εμάς δωροεπιταγή (gift card).

Συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα τα παρακάτω δεδομένα και πληροφορίες για εσάς:

 • Με τη χρήση των cookies και άλλων παρεμφερών τεχνολογιών συλλέγουμε ή/και δημιουργούμε δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις σας, όπως τα προϊόντα που επισκέπτεστε, τη διάρκεια και τη συχνότητα που παρατηρείτε ορισμένα προϊόντα,  το είδος των προϊόντων που αγοράζετε, τους όρους αναζήτησης που έχετε εισαγάγει ή τους συνδέσμους στους οποίους κάνατε κλικ μέσα στο δικτυακό τόπο, τα προϊόντα που τοποθετείτε στο καλάθι και δεν ολοκληρώνετε την αγορά τους.
 • Από τις αγορές σας δημιουργούμε δεδομένα σχετικά με τις αγορές σας, το ιστορικό των παραγγελιών σας και αγορών σας, τις προτιμήσεις σας, τη συχνότητα των αγορών σας ανά είδος, την αξία των προϊόντων που αγοράζετε ή που σας ενδιαφέρουν, την εποχή κατά την οποία αγοράζετε.
 • Μέσω των συσκευών με τα οποία επισκέπτεστε το δικτυακό μας τόπο συλλέγουμε δεδομένα, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), τα στοιχεία εισόδου, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα ή/και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε το δικτυακό μας τόπο κτλ.

Η παραχώρηση των δεδομένων στην Εταιρεία, μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική. Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στο δικτυακό μας τόπο, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για τη Εταιρεία η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης. Η παραχώρηση επιπρόσθετων δεδομένων στην Εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σκοποί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Εταιρείας μας και ιδίως για:

 1. τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων μας.Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών, να εκδώσει και να σας αποστείλει ηλεκτρονικά τα φορολογικά σας παραστατικά (e-invoicing) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που εσείς οι ίδιοι έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα δεδομένα σας σε τρίτους για την προμήθεια ή την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχετε παραγγείλει, καθώς επίσης και την υλοποίηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης αυτών από την Εταιρεία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει.
 2. τη δημιουργία λογαριασμού Χρήστη: Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
 3. τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο,
 4. την επικοινωνία μαζί σας, ώστε να απαντήσει η Εταιρεία στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, ή/και στις καταγγελίες. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
 5. τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με προϊόντα ή/ και υπηρεσίες μας,
 6. την αποστολή, με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα, διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Εταιρείας, την αποστολή προσκλήσεων για εκπαιδευτικά σεμινάρια και προωθητικές ή/και διαφημιστικές ενέργειες της Εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών μας με τρίτους.
 7. την έρευνα ικανοποίησης των πελατών μας, την προώθηση προϊόντων/ή και υπηρεσιών μας, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας.
 8. την προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των δεδομένων σας για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού σας. Παρακολουθούμε επίσης τη δραστηριότητα περιήγησης μαζί μας για να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε γρήγορα τυχόν προβλήματα και να προστατέψουμε την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νόμιμου συμφέροντός μας. Για παράδειγμα, ελέγχουμε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν συνδέεστε και χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη παρακολούθηση διευθύνσεων IP για να εντοπίσουμε πιθανές ψευδείς εισόδους από απροσδόκητες τοποθεσίες.
 9. άλλους σκοπούς για τους οποίους θα σας ειδοποιούμε ή θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση, στο σημείο που συλλέγονται αρχικά οι πληροφορίες για εσάς.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς μέσω του δικτυακού τόπου της Εταιρείας μπορεί να συνδυαστούν με δεδομένα που παρέχονται σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν καλείτε στα τηλεφωνικά μας κέντρα ή συμμετέχετε σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες. Τα προσωπικά δεδομένα που δίδονται στην Εταιρεία, σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να αποθηκευτούν, με στόχο την απλοποίηση των συστημάτων διαχείρισης των δεδομένων σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για επιπρόσθετους σκοπούς, όταν η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για: (i) να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και τα έννομα συμφέροντά μας, (ii) να διαφυλάξουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου, (iii) να εκπληρώσουμε καθήκοντα που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί και (iv) να συμμορφωθούμε με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. (v) να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, όπως για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

 

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία

Η Νομική Βάση για την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να διαφέρει κάθε φορά, αλλά συνήθως συνοψίζεται σε μία από τις εξής:

(i) την τήρηση υποχρεώσεων από την μεταξύ μας σύμβαση,

(ii) τη νομική υποχρέωση να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. φορολογική νομοθεσία,  νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.),

(iii) το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας, η ελευθερία ή τα συμφέροντά που έχετε για την προστασία των πληροφοριών, ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας,

(iv) τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται. Για παράδειγμα όταν επιλέγετε να λαμβάνετε newsletter. Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε πάντα ποια δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.

 Χρόνος τήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Εταιρεία μας. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης).Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, η οποία κυμαίνεται για μία περίοδο έως και 10 έτη τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό. Μπορούμε όμως να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από 10 έτη, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, φορολογικούς ή τεχνικούς λόγους. Επιπλέον διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέχρι να άρετε την δοθείσα συγκατάθεση σας ή μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, ή μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους στις περιπτώσεις όπου η νομική βάση επεξεργασίας στηρίζεται στο έννομο συμφέρον μας. Στην περίπτωση αυτή, θα διασφαλίσουμε ότι το απόρρητο σας θα προστατεύεται και θα χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, δεν διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες σε αναγνωρίσιμη μορφή για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο.

Ανήλικοι Χρήστες

Το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση μόνο από άτομα άνω των 18 ετών. Πρόθεση της Εταιρείας μας είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ατόμων κάτω των 18 ετών, τα οποία έχουν πρόσβαση στο δικτυακό μας τόπο κατά παράβαση των ανωτέρω. Σε περίπτωση που είστε κάτω των 18 ετών, μην χρησιμοποιείτε και μην παρέχετε καμία πληροφορία σε εμάς, μην εγγράφεστε ως Χρήστης του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος ή στην υπηρεσία αποδεκτών ενημερωτικών δελτίων (Newsletter), μην κάνετε καμία αγορά και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, ή στοιχείων επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, email κτλ.), χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων σας.

Δεδομένου ότι δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/επιβεβαιωθεί η διαβίβαση προς την Εταιρεία προσωπικών δεδομένων ατόμων κάτω των 18 ετών μέσω του δικτυακού μας τόπου, συνίσταται στους ενήλικους να ασκούν τη δέουσα εποπτεία των υπ’ ευθύνη τους ανηλίκων κατά την περιήγηση των τελευταίων στο διαδίκτυο και ιδίως στον παρόντα Δικτυακό τόπο. Ως εκ τούτου, τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου της Εταιρείας που πιθανόν παρέχουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα, θεωρούμε ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν κηδεμόνων τους. Σε κάθε περίπτωση, όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συγκεντρώσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, θα τα διαγράψουμε το συντομότερο δυνατόν. Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα ανήλικο κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων – Κοινοποίηση των Δεδομένων σας

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Ειδικότερα, η Εταιρεία μας δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα και εντός των ορίων που προβλέπει η παρούσα Πολιτική:

 • Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, και, όταν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, διορίζονται δεόντως ως επεξεργαστές, όπως παραδείγματος χάριν και χωρίς περιορισμό, εταιρείες που παρέχουν δείγματα των προϊόντων μας, εταιρίες-παρόχους υπηρεσιών για την ηλεκτρονική έκδοση και αποστολή των φορολογικών σας παραστατικών (e-invoicing), μεταφορές και παραδόσεις, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, διανομή email, έρευνα και ανάλυση, διαχείριση προωθητικών ενεργειών της μάρκας και των προϊόντων, Google, Facebook, καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων. Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Σε άλλους τρίτους όταν εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας
 • Εταιρείες που προκύπτουν από πιθανές συγχωνεύσεις, διασπάσεις ή άλλες μετατροπές ή για τις ανάγκες προτεινόμενης ή πραγματικής αναδιοργάνωσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων, περιουσιακών στοιχείων ή αποθεμάτων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πτώχευσης ή παρόμοιων διαδικασιών).
 • Συνδεδεμένες εταιρείες υπό την ιδιότητά τους ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή επεξεργαστές δεδομένων.
 • Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων του δικτυακού τόπου ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης του δικτυακού τόπου και των πολιτικών μας, (iii) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και (iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη). Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των δεδομένων σας σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό ή χρήση πέραν των όσων ρητώς γνωστοποιούνται με την παρούσα Πολιτική, εκτός αν υποχρεούται ρητά από εκ του νόμου.

 Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz:

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία SkroutzAnalytics, η οποία λειτουργεί με cookies. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz στατιστικά χρήσης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρεία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στο τέλος της οποίας μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον έχετε οδηγηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω του Skroutz.gr και πραγματοποιήσετε σε εμάς αγορά, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz δεδομένα που αφορούν στη συγκεκριμένη αγορά σας, στο πλαίσιο της εμπορικής συνεργασίας μας με το Skroutz και της χρήσης από εσάς των υπηρεσιών Skroutz. Η κοινοποίηση από εμάς των δεδομένων αυτών γίνεται μέσω cookie και είναι απαραίτητη για την οικονομική εκκαθάριση αυτής της εμπορικής συνεργασίας, της οποίας τυχόν κάνατε χρήση. Λόγω της αναγκαιότητας αυτής, η νομοθεσία μας επιτρέπει να μην ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση αυτών των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr

 Ασφαλής Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας, την ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία ενδεικτικά χρησιμοποιεί προγράμματα ελέγχου κακόβουλης δραστηριότητας (όπως π.χ. Firewall κ.λπ.) και μηχανισμούς προστασίας του κωδικού πρόσβασής σας (όπως π.χ. κρυπτογράφηση), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων σας.

Τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία τα διαχειρίζονται αποκλειστικά το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας καθώς και ειδικά επιλεγμένα πρόσωπα ή τρίτοι συνεργάτες, δεσμευόμενοι με όρους τήρησης απορρήτου και συμμόρφωσης με τις αυστηρές απαιτήσεις περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού καταστήματος  τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκ φεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχαίων γεγονότων.

Η λήψη επαρκών μέτρων ασφαλείας και προστασίας των συσκευών σας (όπως π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό Firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές, κ.λπ.) είναι αποκλειστική σας ευθύνη. Οφείλετε να μη γνωστοποιείται τα στοιχεία/κωδικούς που έχετε δηλώσει για το άνοιγμα του λογαριασμού σας, ο οποίος είναι προσωπικός και αμεταβίβαστος. Η Εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των αποθηκευμένων στους browsers της στοιχείων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση τρίτων μερών και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχο της καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία σας να σεβαστείτε και να ακολουθήσετε τους ανωτέρω όρους χρήσεως.

Cookies

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies τοποθετούνται στον υπολογιστή ή σε άλλες συσκευές (smartphone, tablet κλπ.) του χρήστη κατά την περιήγησή του στο δικτυακό μας τόπο, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να διευκολύνει την πρόσβασή του σε αυτή και να συλλέγει δεδομένα για την ασφάλεια και τη βελτίωση του περιεχομένου της. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μετηνΠολιτική Cookies του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Ειδικοί Σύνδεσμοι

Η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων (Websites) και ιστοσελίδων στους οποίους παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παροχή των συνδέσμων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη και η ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΗ σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.

 Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφέρονται σε προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για μεταφορές εκτός ΕΟΧ, χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων.

 Δικαιώματα Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Υπό συγκεκριμένες κάθε φορά προϋποθέσεις, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και επεξεργαζόμαστε:

 • Να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων μας, ώστε να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το νόμο ή/και τις δικές σας εντολές και προτιμήσεις σας (δικαίωμα πρόσβασης).
 • Να ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή, μη επικαιροποιημένα ή ατελή δεδομένα που τηρούμε για εσάς (δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης).  Ενδέχεται να  επιδιώξουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προτού τα διορθώσουμε. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πέραν των δικών μας υποχρεώσεων, έχετε και εσείς υποχρέωση διόρθωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών δεδομένων που έχετε υποβάλει στην Εταιρεία.
 • Να ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικά σας δεδομένα, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία (δικαίωμα διαγραφής).Δεν απαιτείται να συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, για την εκπλήρωση άλλου νόμιμου σκοπού ή άλλης νομικής βάσης ή για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.
 • Να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, η οποία έχει ως νομιμοποιητική βάση έννομα συμφέροντά της Εταιρείας μας ή την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (δικαίωμα εναντίωσης).
 • Να ζητήσετε να περιορίσουμε την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, όταν η ακρίβεια τους αμφισβητείται, ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους ή όταν η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά δεν θέλετε αυτά να διαγραφούν ή δεν είναι πλέον απαραίτητη η χρήση τους για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αλλά εξακολουθούμε να τα χρειαζόμαστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή όταν υπάρχει άλλος νόμιμος σκοπός επεξεργασίας ή άλλη νομική βάση (δικαίωμα περιορισμού).
 • Να ζητήσετε να μεταβιβάσουμε ή να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος μας υποδείξετε,υπό την επιφύλαξη ύπαρξης νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας για διακράτηση δεδομένων και εκπλήρωση καθήκοντός προς το δημόσιο συμφέρον (δικαίωμα φορητότητας).
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, όπου προβλέπεται ως βάση της επεξεργασίας η λήψη της συγκατάθεσης. Η άρση γίνεται για το μέλλον και δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της.
 • Να ζητήσετε να μην χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για άμεση εμπορική προώθηση. Για την ενάσκηση αυτού του δικαιώματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την επιλογή απεγγραφής (Unsubscribe), ακολουθώντας (κάνοντας click) τον αντίστοιχο σύνδεσμο (link) που υπάρχει στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία τους. Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στον σύνδεσμο της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr. (διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e-mail επικοινωνίας: contact@dpa.gr).

Σας προσφέρουμε εύκολους τρόπους να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, όπως συνδέσμους «κατάργησης εγγραφής» (Unsubscribe), ή με αποστολή email στο info@biblioupoli.gr.Η αίτηση άσκησης δικαιωμάτων θα διατηρείται στο αρχείο της εταιρείας μας για πέντε (5) έτη από την υποβολή της, με την επιφύλαξη παράτασης του ως άνω διαστήματος σε περίπτωση άσκησης νομικών αξιώσεων.

Για την ασφάλεια των πληροφοριών σας, ενδέχεται να ζητήσουμε ορισμένα στοιχεία για εσάς με σκοπό την ταυτοποίησης σας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε συγκεκριμένα και αληθή στοιχεία ή/και πραγματικά περιστατικά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ή/και να ικανοποιήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας, άλλως επιφυλασσόμαστε για τυχόν σφάλματα τα οποία εκ φεύγουν του ελέγχου μας. Η Εταιρεία μας δύναται να αποκρούσει αιτήματα που είναι αβάσιμα ή υπερβολικά ή καταχρηστικά ή κακόπιστα ή εν γένει παράνομα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου.

Το δικαίωμα σας ασκείται ατελώς, ενδέχεται ωστόσο να σας επιβάλουμε ένα εύλογο ποσό ως τέλος επεξεργασίας του αιτήματος, σε περιπτώσεις άσκησης παντελώς αβάσιμου, υπερβολικού, καταχρηστικού ή ιδιαίτερα περίπλοκου αιτήματος, σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας. Η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία λήψης του, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που ο χρόνος ανταπόκρισής μας σε ένα αίτημά σας, ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά. Για την ταχύτερη ικανοποίηση του αιτήματος σας, ενδέχεται να σας υποβάλλουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικές με το αίτημα σας.

Τρόποι Επικοινωνίας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση ή να ζητήσετε κάποια πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτή ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και να προβείτε σε καταγγελία σχετικά με την παρούσα Πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info@biblioupoli.gr.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση και όποτε αυτό απαιτείται, ακολουθώντας πάντα το Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Για το λόγο αυτό, καλείστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα. Οι αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

Τελευταία Ενημέρωση: 20/8/2021