ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

Συγγραφέας :

Έτος Έκδοσης : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Σελίδες : 208
Διάσταση : 21 Χ 15
Εκδοτικός Οίκος : MEMENTO
Διαθεσιμότητα: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 3-6 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ
Κωδικός προϊόντος: 9786188468320
€17,90
€16,11
Μετα? απο? τρι?α χρο?νια καθημερινη?ς παρουσι?ας στο Facebook, με δεκα?δες χιλια?δες φι?λους, πα?μπολλες συζητη?σεις και πα?νω απο? ε?να εκατομμυ?ριο σχο?λια, η σελι?δα «Η ζωη? μου με τον Για?ννη» ε?γινε βιβλι?ο. Με?σα στις σελι?δες του ξεδιπλω?νεται ανα?γλυφη και χωρι?ς εξωραι?σμου?ς η πραγματικη? ιστορι?α της μητε?ρας του απο? τη με?ρα που παι?ρνει στα χε?ρια της το χαρτι? της δια?γνωσης ο?τι ο Για?ννης ει?ναι αυτιστικο?ς: τη με?ρα που ξεκι?νησε ε?ναν τραχυ?, γενναι?ο και συχνα? μοναχικο? αγω?να σε αχαρτογρα?φητα μονοπα?τια, με μοναδικο? οδηγο? την αγα?πη και με ο?πλο τη θε?ληση? της να ζη?σει μαζι? του μια ζωη? φυσιολογικη?, πηδω?ντας στην πορει?α τα εμπο?δια της το?σο διαφορετικη?ς και το?σο απαιτητικη?ς καθημερινο?τητα?ς της. Ε?νας μαραθω?νιος ζωη?ς που γι?νεται δεκα?δες μαραθω?νιοι αγω?νες 42 χιλιομε?τρων για την αποδοχη? του αυτισμου? στην κοινωνι?α. Ε?να βιβλι?ο που θα σε κα?νει να δεις τη δικη? σου ζωη? με α?λλο μα?τι — και να τη ζη?σεις πιο δυνατα?. Βασισμένο στην σελίδα Η ζωή μου με τον Γιάννη